Red Cross Moldova

ÎntrareÎnregistrare
Principala » Cine suntem »
A+ R A-

Planul strategic de dezvoltare pentru perioada 2010–2015

Acordă o notă articolului
(6 voturi)

OBIECTIVUL STRATEGIC 1:

PROTEJAREA VIEŢII ŞI REDUCEREA IMPACTULUI DEZASTRELOR
ASUPRA COMUNITĂŢILOR
1. Fortificarea capacităţii Crucii Roşii din Moldova de intervenție în situaţii de dezastre;
2. Reducerea vulnerabilităţii în caz de dezastre și pregătirea comunităților pentru a face faţă provocărilor dezastrelor.

OBIECTIVUL STRATEGIC 2:

REDUCEREA SĂRĂCIEI ȘI PROMOVAREA ÎNCLUZIUNII SOCIALE

1. Sprijinirea populaţiei vulnerabile afectate de sărăcie sau marginalizare socială prin acordarea de ajutoare sub formă de alimente, articole de igienă, îmbrăcămînte, alte produse de strictă necesitate;
2. Continuarea acţiunilor de susținere a populaţiei vârstnice prin acordarea serviciilor de asistenţă la domiciliu şi în Centrele Medico-sociale;
3. Reducerea fenomenului de migrație ilegală şi trafic de fiinţe umane şi acordarea asistenţei pentru victimele acestor fenomene.

OBIECTIVUL STRATEGIC 3:

ÎMBUNĂTĂŢIREA SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA
1. Promovarea sănătăţii, prevenirea și combaterea factorilor de risc;
2. Dezvoltarea Serviciului de Caritate al Crucii Roşii din Moldova;
3. Dezvoltarea sistemului naţional al Crucii Roşii din Moldova  de instruire și pregătire în acordarea primului ajutor;
4. Prevenirea, intervenţia și înlăturarea efectelor dezastrelor naturale în domeniul sănătăţii;
5. Prevenirea şi combaterea diverselor pandemii.

OBIECTIVUL STRATEGIC 4:

PROMOVAREA VALORILOR UMANITARE ȘI A UNEI CULTURI A NON-VIOLENȚEI ŞI PĂCII
1. Fortificarea rolului Societăţii de Cruce Roşie din Moldova în promovarea valorilor umanitare și a
Dreptului Internaţional Umanitar;
2. Utilizarea diplomaţiei umanitare pentru informarea şi convingerea autorităţilor publice, în
beneficiul celor mai vulnerabile categorii ale populaţiei;
4. Societatea civilă înţelege și respectă rolul protectiv al emblemei crucii roşii şi semilunii roşii.

OBIECTIVUL STRATEGIC 1:

PROTEJAREA VIEŢII ȘI REDUCEREA IMPACTULUI DEZASTRELOR ASUPRA COMUNITĂŢILOR

Direcţii de activitate:
Societatea de Cruce Roşie din Moldova îşi va fortifica capacităţile de răspuns la dezastre prin dezvoltarea unor metode standardizate de pregătire a personalului angajat și a voluntarilor şi dotarea acestora cu echipamentul respectiv.
În plan extern, Crucea  Roşie  își va îndrepta eforturile spre implicarea comunităţilor urbane și rurale cu scopul educării lor în prevenirea riscurilor și pregătirea pentru a face față în mod eficient situaţiilor de urgență și consecinţelor acestora.
1. Fortificarea capacităţii Crucii Roşii din Moldova de intervenție în situaţii de dezastre:
- Dezvoltarea unui sistem standardizat de pregătire a personalului şi voluntarilor în  domeniul administrării calamităţilor;
- Dezvoltarea bazei materiale și a logisticii necesare pentru intervenţiile în situaţii de urgență, la nivel naţional;
- Crucea Roşie din Moldova organizează și participă la training-uri comune alături de alte Societăți Naționale, în vederea alinierii la standardele Federaţiei Internaţionale a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie.
2. Reducerea vulnerabilităţii în caz de dezastre și pregătirea comunităților pentru a face față provocărilor dezastrelor:
- Evaluarea vulnerabilităţii și capacităţii comunităţilor predispuse la risc de a face față situaţiilor excepționale, pentru identificarea și introducerea în aplicare a celor mai potrivite metode de reducere a vulnerabilităţilor umane și structurale;
- Pregătirea populaţiei din zonele cu risc înalt pentru a răspunde și a face faţă în mod eficient situaţiilor excepționale și consecinţelor acestora și a diminua impactul dezastrelor asupra populaţiei, mediului, mijloacelor de existență și bunurilor materiale.
3. Serviciul de căutări persoane este adaptat fenomenului de migraţie și dezastrelor
naturale de dimensiuni majore.

OBIECTIVUL STRATEGIC 2:

REDUCEREA SĂRĂCIEI ȘI PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE
Direcţii de acţiune:
În acest context, Societatea de Cruce Roşie din Moldova  îşi propune satisfacerea, în primul rînd, a nevoilor de bază ale populaţiei vulnerabile - hrană, îmbrăcăminte și igienă.
Dezvoltarea programelor sustenabile din punct de vedere financiar reprezintă soluţia propusă de Crucea Roşie din Moldova pentru adaptarea la noile condiţii economice, iar dezvoltarea unor servicii complementare de asistență socială este are drept scop facilitarea traiului zilnic al persoanelor vulnerabile.
Fenomenul de migraţie este inclus în planurile de activitate ale CRM, prin promovarea riscurilor specifice grupurilor ţintă și asigurarea asistenței continue prin proiecte adaptate nevoilor acestei categorii sociale.

1. Sprijinirea populaţiei vulnerabile afectate de sărăcie sau marginalizare socială prin acordarea de ajutoare sub formă de alimente, articole de igienă, îmbrăcămînte, alte produse de strictă necesitate prin:

- Elaborarea  proiectului „Banca de Alimente”;
- Dezvoltarea capacităţii Crucii Roşii de a oferi populaţiei vulnerabile sprijin umanitar de strictă necesitate.
2. Continuarea acţiunilor de susținere a populaţiei vârstnice prin:
- Fortificarea Serviciului de Caritate al Crucii Roşii;
- Promovarea și susţinerea programelor de asistenţă la domiciliu.
3. Reducerea fenomenului de migraţie ilegală şi trafic de fiinţe umane şi acordarea asistenţei pentru  victimele acestor fenomene prin:
- Promovarea informaţiei printre grupurile-ţintă;
- Includerea asistenței victimelor traficului de fiinţe umane în programele curente ale Societăţii de Cruce Roşie din Moldova.
OBIECTIVUL STRATEGIC 3:

ÎMBUNĂTĂŢIREA SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Cu toate că sistemul de sănătate din Republica Moldova a fost modificat, prin trecerea la medicina prin asigurare, starea sănătății populaţiei din Republica Moldova rămâne una deficitară. Pentru obţinerea rezultatelor pozitive în sporirea gradului de sănătate, educarea populaţiei are un rol foarte important.
Viziunea care stă la baza acestei strategii este de a contribui, prin acţiunile noastre, la îmbunătăţirea sănătății populaţiei prin creşterea nivelului de educaţie cu privire la stilul sănătos de viaţă și evitarea factorilor de risc.
1. Promovarea sănătăţii, prevenirea și combaterea factorilor de risc prin:
- Un program de combatere a comportamentelor cu risc pentru sănătate (consumul de tutun, alcool, droguri etc.);
- Program de prevenire a bolilor transmisibile: HIV/SIDA, TBC, gripa, BTS;
- Promovarea donării de sânge voluntare și neremunerate.
2. Dezvoltarea Serviciului de Caritate al Crucii Roşii din Moldova
- Instruirea surorilor de caritate ale  Crucii Roşii în domeniul bunelor practici de îngrijire la domiciliu a bătrânilor cu boli cronice, invalizilor, persoanelor infectate cu HIV/SIDA;
- Asigurarea surorilor de caritate cu materialele necesare (medicamente, pansamente) pentru prestarea serviciilor medicale;
- Instruirea asistentelor sociale în domeniul acordării serviciilor sociale la domiciliu pentru grupurile ţintă;
- Asigurarea Centrelor Medico-sociale cu utilajul necesar pentru prestarea serviciilor medicale persoanelor vulnerabile (bătrâni cu pensii minime, invalizi, orfani etc.).
3. Dezvoltarea sistemului naţional al Societăţii de Cruce Roşie din Moldova de instruire și pregătire în acordarea primului ajutor, prin:
- Furnizarea cursurilor de Prim Ajutor către firme/organizaţii;
- Programe de Prim Ajutor adaptate pentru conducătorii auto;
- Includerea programelor de Prim Ajutor în strategia naţională a Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Transporturilor.
3. Prevenirea, intervenţia și înlăturarea efectelor dezastrelor naturale prin:
- Program de informare și educaţie pentru pregătirea față de dezastru;
- Dezvoltarea capacităţii de intervenţie specifică și suport al instituţiilor sanitare locale în caz de dezastru;
- Înlăturarea efectelor dezastrelor: suport psihosocial, accesul la sursele de apă, asigurarea condiţiilor de igienă.

OBIECTIVUL STRATEGIC 4:

PROMOVAREA VALORILOR UMANITARE ȘI A UNEI CULTURI A NON-VIOLENȚEI ŞI PĂCII

Direcţii de activitate:
Dezvoltarea proiectelor de promovare a valorilor umanitare și a Dreptului Internaţional Umanitar constituie o bază solidă pentru recrutarea voluntarilor pentru toate domeniile de activitate ale Societăţii de Cruce Roşie din Moldova.
Promovând Principiile Fundamentale ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, spiritul de solidaritate, umanitate și respect, persoanele sensibilizate devin mai receptive la nevoile semenilor lor, unii devin voluntari ai Crucii Roşii şi se implică în reducerea vulnerabilităţii populaţiei.
Având rolul de auxiliar autorităților publice în domeniul umanitar, Crucea  Roşie  constituie un partener egal de dialog pentru acestea și o sursă de informare privind chestiunile de drept internaţional umanitar la nivel naţional şi internaţional.
Serviciul de căutări de persoane, specific misiunii Crucii Roşii, se dezvoltă astfel încât sa fie perfect adaptat din punct de vedere al beneficiarilor și al metodelor utilizate.

1. Fortificarea  rolului Crucii Roşii în procesul de educaţie privind valorile umanitare și DIU prin:
- Utilizarea metodelor interactive și inovative de formare a voluntarilor și a profesorilor;
- Participarea la elaborarea materialelor pedagogice actualizate, diverse și adecvate fiecărui grup de vârstă;
- Crucea  Roşie este o organizație de referinţă în domeniul DIU, datorită voluntarilor, personalului și resurselor materiale pentru documentare.

2. Practicienii de Drept Internaţional Umanitar pot conta pe sprijinul Crucii Roşii din Moldova pentru a le oferi informaţii actuale și specifice prin:

- Crucea Roşie din Moldova susţine cursuri privînd activitatea Crucii Roşii şi a componentelor Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie și DIU, la sediul instituţiilor partenere;
- Crucea Roşie organizează cursuri privind activitatea organizaţiei și a componentelor Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie şi DIU la sediul propriu.
3. Societatea civilă cunoaşte şi respectă rolul protectiv al emblemei crucii roşii şi semilunii roşii:
- Crucea Roşie din Moldova, la nivel naţional şi local, realizează campanii de informare a publicului despre rolul emblemei și folosirea ei restrictivă;

4. Serviciul de căutări persoane este adaptat la crizele umanitare, fenomenului de migraţie și dezastrelor naturale de dimensiuni majore.

- Sediul Central implementează un sistem electronic de evidență a solicitărilor și a rezolvărilor acestora, prin care se pot crea statistici despre funcţionarea serviciului și cerinţele beneficiarilor pentru adaptare continuă;
- Responsabilul de Căutări de Persoane beneficiază de formare continuă privînd modalităţile eficiente de căutare și de utilizare a noilor tehnologii din domeniu;

Pentru realizarea acestor obiective, Societatea de Cruce Roşie din Moldova  îşi propune să dezvolte:

- Capacităţile organizaţionale
- Voluntariatul
- Politica de tineret
DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ORGANIZAŢIONALE
Cea mai importantă resursă pe care o deţine Cruce Roşie din Moldova sunt oamenii cu care lucrează: beneficiarii, voluntarii și angajaţii. Politica de resurse umane încurajează dezvoltarea personală şi a diferitelor competențe, menţinînd o legătură permanentă între angajaţi, beneficiari și voluntari.
1. Însuşirea și aplicarea Principiilor Fundamentale ale Crucii Roşii
- Crucea Roşie elaborează curricula de training pentru formarea iniţială și continuă despre Principiile Fundamentale și Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie pentru toţi angajaţii și voluntarii Crucii Roşii;
- Asigurarea unei formări iniţiale obligatorii și a formării continue privind Principiile Fundamentale și Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie pentru toţi angajaţii și voluntarii Crucii Roşii;
- Crucea Roşie din Moldova promovează o cultură organizaţională proprie.
2. Societatea de Cruce Roşie din Moldova funcţionează eficient, ca o organizaţie unitară
- Modalitatea de organizare permite cea mai eficienta funcţionare din punct de vedere financiar și
al resurselor umane.
3. Crucea Roşie din Moldova elaborează și implementează o politică de resurse umane pentru angajaţi, voluntari, beneficiari
- Crucea Roşie vizează creşterea nivelului de competență profesională a angajaţilor, reflectată în relaţia cu beneficiarii;
- Crucea Roşie promovează repartizarea echilibrată a resurselor umane pe domeniul de competență;
- Implementează un sistem propriu de promovare a personalului cu potenţial de performare la standardele de competitivitate cerute de mediul concurenţial extern, orientat cu prioritate pe selecţia internă și creşterea abilităţilor profesionale ale personalului angajat;
4. Toate filialele Crucii Roşii  respectă standardele minime de funcţionare ale organizaţiei
- Crucea Roşie  elaborează standarde minime de funcţionare pentru filialele Crucii Roşii;
- Funcţionarea filialelor Crucii Roşii este evaluată conform standardelor elaborate;
- Filialele care nu îndeplinesc standardele minime, sunt susţinute pentru a se dezvolta şi periodic, performanţa acestora se reevaluează.
5. Diversificarea surselor de finanţare
- Utilizarea serviciilor voluntarilor specializaţi în marketing, gestionarea proprietăților imobiliare, pentru a găsi noi surse/ metode de finanţare continue și sustenabile;
- Consolidarea parteneriatelor cu donatorii și companiile private;
- Implicarea sporită a donatorilor persoane fizice în activităţile Crucii Roşii;
- Identificarea resurselor necesare pentru dezvoltarea unor proiecte sociale.
1. VOLUNTARIAT ŞI TINERET
Performanţele Crucii Roşii ar fi imposibile fără voluntari, care constituie temelia Societăţii de Cruce Roşie din Moldova.
Pentru a dezvolta baza de voluntari atât cantitativ, cât şi calitativ, este necesar un sistem unic de evidență a acestora, construit pe criterii de abilităţi, timp disponibil, domeniu preferat de acţiune. Aceasta va permite recrutarea voluntarilor pe tipuri de activităţi, pregătirea lor specifică și posibilitatea de a se distinge în activitatea prestată. Fluctuaţia naturală a voluntarilor va putea fi astfel diminuată prin oferirea unui timp de calitate, apreciat de persoana care oferă serviciile şi de persoana care beneficiază de aceste servicii.
1. Crearea şi implementarea unui sistem standardizat de raportare și monitorizare
- Comitetul Naţional elaborează şi implementează un sistem de evidenţă a voluntarilor;
- Filialele Crucii Roşii utilizează un sistem electronic de evidență a voluntarilor, fapt ce le facilitează
gestionarea activităţilor;
- Filialele elaborează rapoarte de activitate a voluntarilor.
2. Fidelizarea voluntarilor
- Implicarea voluntarilor în activităţi conform intereselor și capacităţilor acestora, pentru a spori
valoarea/ interesul implicării lor;
- Crucea Roşie dezvoltă capacităţile voluntarilor prin oportunităţi de formare în diferite domenii;
- Crucea Roşie elaborează și implementează un sistem unitar de recunoaştere și apreciere a meritelor voluntarilor;
- Crucea Roşie facilitează accesul și participarea voluntarilor la definirea serviciilor bazate pe voluntariat la nivel local și naţional.
3. Recrutarea voluntarilor în funcţie de specificul activităţilor
- Crucea Roşie desfăşoară campanii de recrutare a voluntarilor, în funcţie de activităţile planificate;
- Crucea Roşie încurajează voluntariatul pentru toate categoriile de vârstă;
- Crucea Roşie încurajează voluntariatul în rândul beneficiarilor.
II. Tineret
Componenta de tineret a Crucii Roşii din Moldova devine mai activă şi vizibilă în cadrul organizaţiei, primind responsabilităţi sporite în cadrul programelor desfăşurate și dovedindu-şi astfel capacitatea de a iniţia şi implementa proiecte pentru tineret.
1. Implicarea activă a tinerilor în procesul decizional
- Participarea liderilor de tineret în cadrul reuniunilor statutare și/sau funcţionale ale Crucii Roşii;
- Formularea de puncte de vedere specifice ale tineretului Crucii Roşii în cadrul forumurilor de decizie ale Societăţii de Cruce Roşie din Moldova;
- Aparatul central al Comitetului Naţional şi filialele Crucii Roşii  sprijină și facilitează comunicarea între tinerii voluntari pentru a stimula colaborarea, schimbul de experienţe şi transferul de bune practici la nivel regional și naţional.
2. Responsabilizarea tinerilor prin activităţi practice
- Acordarea de responsabilităţi concrete şi sporite în cadrul activităţilor desfăşurate în filiale;
- Implicarea și stimularea iniţiativelor tinerilor voluntari în elaborarea și implementarea proiectelor/ serviciilor noi.
3. Dezvoltarea resurselor umane reprezentate de tineri
- Identificarea și actualizarea nevoilor de formare ale tinerilor voluntari, în baza cerinţelor organizaţionale ale Crucii Roşii, pentru atragerea şi menţinerea lor pe termen cât mai îndelungat;
-  Organizarea unor cursuri standard de formare continuă.
5. MOBILIZAREA RESURSELOR PENTRU FINANŢAREA STRATEGIEI
1. Diversificarea surselor de finanţare
- Consolidarea parteneriatelor cu donatorii și companiile private;
- Implicarea sporită a donatorilor persoane fizice în activităţile Crucii Roşii;
- Identificarea resurselor necesare pentru dezvoltarea unor proiecte sociale;
- Creşterea numărului membrilor Crucii Roşii;
- Organizarea diverselor acţiuni caritabile cu colectare de fonduri.

 

Lasă un comentariu

sus
Acest site este creat cu suportul Federației Internaționale de Cruce Rosie, în cadrul Proiectului Reducerea Decalajului Digital. Creat de Dan Valey

Întrare

Înregistrare

*
*
*
*
*

* Câmp este obligatoriu